Höjd trängselskatt glesade ut trafiken

Det är Trafikverket som tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) gjort en uppföljning på följderna av att trängselskatten ökade med från 1 januari 2016.

– Förändringarna ligger i nivå med prognoserna, dock något mindre än förväntat på Essingeleden, säger Birger Höök, projektledare på Trafikverket. Köerna på Essingeleden har blivit kortare och brer inte ut sig lika långt. Det har också lett till bättre framkomlighet på till exempel Södra länken, där antalet kövarningar och stängningar mer än halverats sedan nyår.

Rapporten från Trafikverket och KTH visar att tidsperioden när trängseln är som värst har minskat med en och en halv timme. Det är privatägda bilar som minskat mest, medan de företagsägda bilarnas passager ligger kvar på samma nivå som förut.

De nya beloppen som gäller från 1 januari i år innebär exempelvis att det i rusningstrafik på morgon och eftermiddag kostar bilisterna 35 kronor att åka in eller ut ur Stockholms innerstad. Maxtaxan höjdes från 60 till 105 kronor och de som åker på Essingeleden måste betala skatt, med upp till 30 kronor per förbifart.

Diskutera: Vad tycker du om resultaten av ökade trängselskatten?

Läs mer hos Vi Bilägare