Här är 10 populäraste privatleasing-bilarna



Var fjärde privatregistrerad bil är privatleasad.

Antalet privatleasingbilar har fördubblats det senaste året, visar statistik som MRF presenterar i dag.

Men trenden kan ha planat ut.



Läs mer på Allt om bilar /a>