Volkswagens skandalnota i USA: 128 miljarder kronor

  

Under tisdagen redovisade amerikanska justitiedepartementet den uppgörelse som man nått med Volkswagen om hur de ska hantera dieselgate-skandalen och alla berörda kunder.
Ägarna till den knappa halvmiljon amerikanska bilar som innehåller fusket, som sänker NOx-nivåerna till overkliga nivåer i laboratoriemiljö, ska erbjudas åtgärd av fusket alternativt återköp av bilar, samt att alla berörda kunder ska kompenseras med mellan 43 000 och 85 000 kronor. Totalt kan summan för denna uppgörelse landa på drygt 85 miljarder kronor.

Utöver ovan nämnda uppgörelse ingår även en form av bötesbelopp på motsvarande 23 miljarder dollar via USA:s federala miljöskyddsmyndighet EPA ska användas av statliga myndigheter för att ersätta exempelvis gamla dieselbussar och annan infrastruktur som är beroende av diesel.

Dessutom åläggs Volkswagen…