Hem Vi Bilägare Räfflade vägar räddar liv

Räfflade vägar räddar liv

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har undersökt effekten av räffling och mötesseparering av vägar. Resultaten visar att arbetet lönar sig.

De vägar som granskats är främst vägar som tidigare varit tvåfältsvägar med hastighetsbegränsning på 90 kilometer i timmen.

–Att införa mitträfflade vägar har resulterat i att antalet dödade och svårt skadade i singelolyckor minskat med 24 procent på vägsträckor mellan korsningar, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Ännu bättre är resultatet på vägar som mötesseparerats. De vägar som byggts om till 2+1-vägar har generellt fått höjd hastighetsgräns från 90 till 100 kilometer i timmen, trots det har dödsfallen minskat med 71 procent och personskadorna har minskat med 36 procent.

–Vi har också studerat det totala utfallet för länk och korsning vilket visar att antalet dödade och svårt skadade minskat med 62 procent. Det statistiska underlaget är än så länge för litet för att det ska gå att dra långtgående slutsatser och fortsatt uppföljning rekommenderas för säkrare resultat, men siffrorna indikerar mycket goda resultat, säger Anna Vadeby.

Nackdelen med 2+1-väg är att det har visat sig att spårdjupen ökar snabbare än på andra vägar. På de vägar som fått räffling mellan körfälten har det inte kunnat mätas några sådana förändringar.

Diskutera: Vad tror du är den bästa åtgärden för att göra trafiken säkrare?
 

Logga in eller skaffa ett konto för att kommentera