Första dödsolyckan med Teslas autopilot

USA startar omedelbart en utredning om bilens konstruktion.