Hem Vi Bilägare Datainspektionen dömer ut självkörande lagförslag

Datainspektionen dömer ut självkörande lagförslag

För att självkörande bilar ska kunna tas i trafik i Sverige gjordes i våras en statlig utredning om vilket regelverk som behöver finnas på plats. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) lämnade under ledning av Jonas Bjelfvenstam in utredningen till infrastrukturminister Anna Johansson. Den nya lagen föreslogs träda i kraft 1 maj 2017, men nu sågas den av Datainspektionen.

Det är delen med kameraövervakning som myndigheten sätter sig emot och tycker att utredaren har feltolkat rådande lagstiftning.

”Vad gäller förslagen i delbetänkandet som rör insamling och bearbetning av bildmaterial från övriga sensorer har det inte gjorts någon utredning och analys av förslagens inverkan på den enskildes personliga integritet”, skriver Datainspektionen i sitt utlåtande. I utredningen sägs bland annat att det ska ske en typ av avidentifiering av de personer i och utanför fordonet innan materialet lagras, men Datainspektionen säger att det krävs ytterligare information om hur den avidentifieringen kommer att gå till.

– Självkörande fordon är utrustade med kameror, radar, mikrofoner, gps och en rad andra sensorer som samlar in mängder med uppgifter som kan vara direkta eller indirekta personuppgifter om personer i eller utanför fordonet. Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehålla en noggrann analys som visar att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Här har utredningen brustit, säger Datainspektionens jurist Malin Ricknäs.

Diskutera: Tror du att lagarna kring självkörande bilar kommer att vara på plats 2017?

Kommentarer

#2
2016-07-01 09:59

Så nu är dom i farten igen datainspektionen… Vilka jäkla nötter som sitter där, allt enligt dom är ju kränkande och strider mot den personliga integriteten.
Man får ju inte glömma att datainspektionen i stort sett alltid är på ”brottslingens” sida.

#1
2016-07-01 09:26

Finns fler skäl att inte godkänna självkörande bilar.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23095835.ab

Logga in eller skaffa ett konto för att kommentera