50 km/h i svenska städer kan bli 40 km/h

Vilken bashastighet tycker du ska gälla i svenska tätorter?

I dag är bashastigheten i svenska tätorter 50 km/h. I framtiden kan bashastigheten, likt i Malmö, att vara 40 km/h. Under trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand presenterade…