Hastigheten på 50-vägar kan sänkas till 40 km/h


Regeringen signalerar en nystart av den svenska ”nollvisionen”.
Antalet döda i trafiken ska minska – nu undersöks möjligheterna för att sänka hastigheten på 50-vägar i tätort till 40 km/h.
Enligt infrastrukturminister Anna Johansson kommer man även titta på de negativa effekterna av en trögflytande trafik.

LÄS OCKSÅ PLUS Ny stjärna i Golfklassen
Sedan 1997 har Sverige arbetat efter ”nollvisionen”, med den slutgiltiga målsättningen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nu flaggar regeringen för en upptrappning där en rad nya åtgärder kan ingå. Ett exempel är en hastighetssänkning i tätort, från 50 till 40 km/h.
– Trafiksäkerheten har hamnat lite i skymundan, därför kände vi att det var dags att flytta upp det på den politiska dagordningen, med en nystart för nollvisionen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.
Hon konstaterar att Sveriges nollvision har varit väldigt framgångsrik i ett globalt perspektiv. År 2000 dödades 591 personer i trafiken och 2015 låg siffran på 260 döda. Men på senare år har den positiva utvecklingen bromsat in något.

Utreder sänkt bashastighet

Tillsammans med näringsdepartementet och branschorganisationer har man tittat på olika strategier för att öka säkerheten, exempelvis där bilister, cyklister och gående samsas om samma utrymmen. Myndigheten Trafikanalys ska undersöka vilka effekterna blir om man sänker bashastigheten inom tätort till 40 km/h.
– Vi vet att hastigheten har en stor betydelse för skadorna när en cyklist blir påkörd av en bil. Där är skillnaden påtaglig mellan 40- eller 50 km/h, säger hon.

Klart i vår

Vad som ska räknas som tätort kan komma att avgöras av respektive kommun. Infrastrukturministern poängterar att man även kommer undersöka eventuellt negativa effekter av en hastighetssänkning. 
– Det handlar även om effektiv trafiksäkerhet, hur hastigheten påverkar utsläppsnivåer, effekter på bullernivåer, men även om samhällshämmande effekter – exempelvis hur restider påverkas. Sedan får vi komma tillbaka och väga samman för- och nackdelar, säger Anna Johansson.
Trafikanalys utredning ska vara klar nu i vår.

LÄS OCKSÅ PLUS Begagnad lyx – inte hippt men bekvämt

  Har du nyhetstips till Aftonbladet Bil? Mejla ditt tips hit.