Jaguars vågade idé: Provkör konkurrentbilarna också!