Nästan alla förstår namnet ”Autopilot”

Vi har tidigare skrivit om att den tyska regeringen är kritisk till funktionen i Teslas självkörande system, och hur namnet ”Autopilot” uppfattas av konsumenterna. Tysklands regering ser helst att Tesla överhuvudtaget inte använder namnet Autopilot i Tyskland.

För att motbevisa regeringen har nu en undersökning bland Tesla-ägare, på uppdrag av Tesla, genomförts i Tyskland. I undersökningen har 98 procent av de tillfrågade svarat att de förstår att föraren förväntas övervaka bilen hela tiden när Autopilot används. Men frågan är ledande, så det höga resultatet är föga överraskande. Att frågan är ledande gör att det blir än mer oroväckande att två procent av de tillfrågade faktiskt inte förstår hur autopiloten ska hanteras – trots att det står beskrivet i frågan.

Samtidigt visar undersökningen att namnet Autopilot har fått sju…