Vandaliserad Porsche 911 räddades av magisk plåtexpert