Audi måste stoppa försäljningen av flera modeller tillfälligt

Tillfälligt säljstopp för bensinmodeller – ny teknik höjer förbrukningen i körcykeln.