Regeringen ger klartecken till miljözoner – dieselförbud snart verklighet

Det var vid riksdagens öppnande i dag som statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen lät meddela att regeringen ger Sveriges kommuner tillåtelse att införa miljözoner för lätta fordon. I dag finns det redan miljözoner för lastbil och buss, det vill säga tunga fordon.

– Barn ska också kunna andas ren luft. För att förbättra luften i städerna får kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner, sa statsministern.

Senhösten 2016 lade Transportstyrelsen fram ett förslag på hur miljözonerna bör utformas och att ett införande år 2020 är relevant. Detta förslag är inte klubbat ännu då det ska på remiss först. Exakt hur reglerna för miljözoner utformas presenteras inom en snar framtid.

Enligt Transportstyrelsens förslag ska miljözonerna delas upp i två klasser. Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs…