Blåstest införs i alla hamnar

Alkobommar har testats runtom i Sveriges hamnar de senaste åren. Nu blir de ett permanent inslag.