Volvos svar på dieselkritiken: Bilarna är certifierade och lagliga