Regeringen satsar nio miljoner kronor på cyklingTrafikverket har på regeringens uppdrag fattat beslut om projektbidrag till ideella organisationer. 

Projekten ska genomföra informations- och utbildningsinsatser för ökad och säker cykling. Särskilt prioriterade är utbildnings- och informationsinsatser för barn och unga samt, nyanlända…Läs mer på Allt om bilar /a>