540 000 bilar kör med bristfällig belysning i jul

Uncatchable

Enligt Bilprovningens statistik baserad på genomförda kontrollbesiktningar ha mer än var fjärde bil i Sverige, 27 procent för att vara exakt, brister i belysningen. Baserat på den svenska jultrafiken innebär det att cirka 540 000 bilar kommer att rulla på vägarna med undermålig belysning under jul- och nyårshelgerna. Förarna till dessa bilar försvårar inte bara för sig själva genom att försämra siktområdet, förarna gör det dessutom svårare för andra trafikanter att upptäcka dem. Dessa 540 000 bilar utgör med andra ord en trafikfara – ofta en helt onödig sådan.

– Det finns många saker man kan kontrollera själv och åtgärda innan man åker iväg med bilen. Det är särskilt viktigt med en fungerande och rätt inställd belysning för att se och synas. Nya lampor med starkare ljus kan göra stor skillnad i vintermörkret, säger…