BMW anklagas för dieselfusk – ”vi har inte gjort fel”

Simon Annen/DUH

DUH, eller Deutsche Umwelthilfe som är den tyska miljöorganisationens fullständiga namn, har utsläppstestat en Euro 6-certifierad BMW 320d Touring. Vid en serie tester på rullande landsväg, det vill säga i laboratoriemiljö, i oktober uppvisade bilen fina utsläppsnivåer som klart höll sig under lagstadgade 80 milligram kväveoxider (NOx) per kilometer. Även vid hastighetsökningar som översteg testets standardförförfarande med tio procent kvarstod utsläppsnivåerna till klart under det lagstadgade maxvärdet.

Men vid en serie utsläppstester med verklig körning på väg, så kallade RDE-tester, blev resultatet något helt annat. Efter åtta tester var det genomsnittliga utsläppet av kväveoxider 2,6 gånger högre än gränsen 80 milligram per kilometer, det vill säga närmare 21 milligram per kilometer i medeltal sett över samtliga…