James May lever fortfarande – trots dödsfara i vardagen