Ökade utsläpp från dieselbilar – mätningar i verklig körning avslöjar stora differenser

Utsläppen av kväveoxider från dieselbilar har nästan fördubblats på fem år. Mätningar i verklig körning visar att dieselbilar som klarar Euro 6-kraven släpper ut upp till fem gånger mer kväveoxider än det tillåtna gränsvärdet vid labbtester.