Svenska elbilen Uniti One presenteradFörsta leveranserna 2019

I går på något som man kallade…

http://feber.se/bil/art/374998/svenska_elbilen_uniti_one_pres/?rss=true