Volvo Cars koncernchef tillbakavisar fackets kritik mot låga investeringar i Sverige