Nu är det lika billigt att köra på E85 som på bensin

Inblandning av etanol i bensinen påbörjades i Sverige redan under 1920-talet när så kallad bentyl fanns (75 procent etanol och 25 procent bensin). Under 1950-talet försvann etanolen för att sedan komma tillbaka under 1980-talet när en fabrik i Lidköping förvandlade svenskt spannmål till etanol som sedan blandades in i bensinen. En fyraprocentig andel gav oss E4-bränslet (4 procent etanol och 96 procent bensin). Först på 1990-talet steg etanolinblandningen och vårt avlånga land såg E85-bränslet (85 procent etanol och 15 procent bensin) för första gången.

E85 i Sverige tog fart – och rasade
Men det var först 2005 som E85-bränslet på allvar bredde ut sig i Sverige, detta tack vare den så kallade pumplagen, Lag (2005:1248), som uttryckte en skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel vid stationer som sålde bensin och diesel över en viss volym. Det syntes genast i…