Ny studie: Lönsamt använda elbilar som taxi

I studien, som är baserad på verklig kördata från Taxi Stockholm, har Tesla Model S jämförts med Mercedes-Benz E300 dieselhybrid och E200 NGT.

– Trots ett närmare dubbelt så högt inköpspris och begränsad räckvidd möjliggör smarta strategier från taxiförare, hög efterfrågan på elbilstaxi och låga driftskostnader lönsamhetsfördelar för elbilstaxi, säger Jens Hagman, som är doktorand på KTH och medförfattare till studien.

Studien är en del av Projekt elbilstaxi, som är ett samarbete mellan Sustainable Innovation, KTH, Taxi Stockholm och Vattenfall. Projektet ska identifiera och undanröja hinder för elbilar i taxiverksamhet, för att påskynda omställningen till en utsläppsfri fordonsflotta i framförallt städer. Första delen i projektet har fokuserat på lönsamhet, vilket är en kritisk aspekt i en så hårt konkurrensutsatt bransch som taxi.

– Studiens resultat…