Därför är det hårdare straff att råna någon på mobilen än bilen

Om det inte går att bevisa att gärningsmannen tänkt behålla bilen vid en kapning är det i lagens mening inget rån. Därmed kan straffet bli det halva jämfört med att ta en persons mobil under hot våld eller hot.