Grov vårdslöshet i trafik blir allt vanligare

Förare som struntar i stopplikten, prejar in sig i kön och ligger alldeles för nära bilen framför blir allt vanligare. Siffran för hur många som anmäls för grov vårdslöshet i trafik minskar inte.