Tusentals förtida dödsfall på grund av dieselbilar varje år

Dieselbilen går en oviss framtid till mötes. Efter flera år av ständig uppgång i försäljningssiffrorna samtidigt som dieselbilen ansågs vara ett bra alternativ när politiker införde olika typer av miljöbilsklasser.

Nu kan de som förespråkar ett förbud av de dieseldrivna bilarna fått mer vind i seglen.

Efter att Volkswagens utsläppsskandal uppdagades får ett antal år sedan har inställningen istället tvärvänt. Den tyska biljätten erkände att deras dieselbilar hade en manipulerad mjukvara som kände av när de skulle testas i laboratorier för att visa lägre, och tillåtna, utläppsvärden. När fordonen istället nyttjades i trafik var utsläppen av bland annat kväveoxider betydligt mycket högre.

Nu har forskare beräknat hälsoeffekterna som utsläppsfusken har haft i Europa. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Enviromental Reseach Letter och visar effekten av…