Verkstäder fortsätter slarva med reparationer

2014 inledde försäkringsbranschen i form av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) en tre år lång kontroll av skadeverkstäder runt om i landet. För ett år sedan presenterades statistik från tusentals stickprovskontroller som utfördes under 2014, 2015 och 2016. Statistiken talade sitt tydliga språk; många skadeverkstäder slarvar med reparationsarbetena. Under 2014 ledde 53 procent av reparationerna till anmärkningar om undermåligt arbete, 2015 låg siffran på 42 procent och 2016 på 48 procent.

Egentligen skulle försäkringsbranschen ha avslutat sin studie efter de tre första åren, men i och med de dystra resultaten bestämde de sig i fjol för att fortsätta under ytterligare minst tre år – 2017, 2018 och 2019.

Dåligt utförda reparationer
Nu presenteras resultatet från stickprovskontrollerna som genomfördes under 2017. 79 större bilverkstäder, som står för ungefär 40 procent…