Prov: Nya Volvo V60 – folkhemskombin provkörd av testchefen