Så bra (eller dålig) är kvaliteten på Sveriges vägar

Motormännen har undersökt kvaliteten på 73.000 km av Sveriges statliga vägnät och presenterar nu siffror och kartor – län för län. Resultatet visar stora kvalitetsskillnader mellan norr och söder.