Efter bonus/malus: Tredubbel skattehöjning för Sveriges vanligaste bilar

Det nya bonus/malus-systemet är snart här med högre skatt för törstigare bilar. Men det är bara början. Tuffare mätmetoder för bränsleförbrukning ger ytterligare skattehöjningar. Vi avslöjar hur mycket det kan kosta.