Prov: Ford Fiesta ST – lyckopillret

Nya Fiesta ST är en cylinder fattigare, men starkare och med mer fokus än någonsin ska minstingen vinna alla körglada hjärtan.