Stockholms stad ifrågasätter om miljözonerna är nödvändiga

Utsläppen av kväveoxider i Stockholms innerstad kommer att halveras till 2022 bara genom att tunga fordon förbjuds, visar en ny rapport. Stockholms stad ifrågasätter därför om miljözonerna är nödvändiga.