Formel Blogg: Swedish iRacing League

Som en motorjournalist uttrycker det: ”Den enda skillnaden jämfört med riktiga bilar är att virtuell racing kräver virtuella testiklar…”