Volvo Cars tillåter fossilfria, förnyelsebara dieselbränslet HVO100 – men bara för taxibolag

Det förnyelsebara dieselbränslet HVO100 är godkänt att tanka, men bara för taxibolag. För andra Volvoägare gäller inte garantierna, om man tankat HVO100 och något händer med bilen.