12 bilgrejer äldre minns – men som unga inte fattarCigarettrök, trasslande kassettband och k-sprit.
Billivet var knappast bättre förr.
Minns du det här vet du att det närmar sig pensionering.Läs mer på Allt om bilar /a>