Bil Sweden: "Debatten om diesel har varit väldigt onyanserad"

Dieseldebatten har varit onyanserad – och istället för miljöbovar tycker biltillverkarnas branschorganisation att dieselbilarna är viktiga för att klara klimatmålen.