Svenska forskare gör biobränsle med solenergi

Ny teknik på gång – utan att använda solceller.