Hastigheterna i fokus på polisens trafikveckaUnder vecka 38 genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighetskontroller. Alla medlemsländer i EU har varje år en gemensam trafikvecka. 

– Hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste parametern för att kunna reducera dödstalen i vägtrafikmiljön, men tyvärr…Läs mer på Allt om bilar /a>