Teslas ”lösning” efter stölderna: Fråga tjuven om lov