Porsches hemliga test med fyra elmotorer: "Går som på räls"

Ny teknik ska ge betydligt bättre prestanda.