Volkswagen ID 3 når nästan hela vägen fram – men den upplevda kvaliteten svajar