Trafikåret 2019 ser ut att bli betydligt bättre än förra året