Från NEDC till WLTP – nya fordonsskatten slår olika hårt och är knappast rättvis

Alla bilproducenter vill sänka sina bilars förbrukning och utsläpp. I Sverige spelar det stor roll på grund av den tunga beskattningen som blivit sedan bonus–malus infördes. Det är ännu viktigare nu när skatten börjar räknas utifrån siffror från WLTP, och ibland NEDC. Men den höjda fordonsskatten är knappast rättvis. Har regeringen skapat miljöregler – eller är man bara intresserad av skattepengar?