Regeringen: Antalet dödsoffer ska halveras till 2030 

Nollvisionen – att ingen ska dö i trafiken – är en just en vision. Nu sätter regeringen ett mål som är mer realistiskt att nå: Antalet dödsoffer ska halveras till 2030.