Allt fler cyklister skadas allvarligt – nu krävs en nollvision

1997 sjösatte Trafikverket (hette då Vägverket) projektet Nollvisionen på initiativ av trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall. Nollvisionens mål är att inga personer ska omkomma eller skadas svårt i trafiken, varav ett delmål är högst 220 döda och 25 procent färre skadade under 2020. Ett problem med målet har varit att fokus ofta och mycket har riktats mot bilismen medan andra trafikantgrupper, exempelvis cyklisterna, har hamnat i skymundan. Det har på senare år börjat synas allt mer i statistiken som numera visar att antalet svårt skadade cyklister överstiger antalet svårt skadade som färdas i bil. Nära hälften, 46 procent, av antalet omkomna i trafiken är så kallade oskyddade trafikanter, där bland annat cyklisterna ingår. Dock har antalet trafikdödade cyklister minskat de senaste åren. 2014 stod cyklisterna för tolv procent (33 stycken) av alla omkomna.

Nu vill försäkringsbolaget If få bukt på problemen med allt fler allvarligt skadade…