Bilfrågan: Kalibreras mätarna?


På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Ofta på bensinmackarna, när man ska kolla lufttrycket i däcken, ser man att tryckmätaren är ganska misshandlad.
Känner ni till om de någonsin kalibrerar dessa mätare?
Torbjörn Eriksson
 
Svar:
De mackar som vi slumpvis kontaktat låter inte kalibrera mätarna. Däremot byts de ut regelbundet, just därför att de misshandlas. På många mackar finns numera fast monterade lufttrycksanläggningar där man ställer in önskat tryck på en digital panel. Dessa visar säkert alltid mer korrekt tryck än de lösa luftklockorna.
Marianne Sterner, Vi Bilägare
 
Diskutera: Litar du på lufttrycksuppgifterna från bensinmackens utrustning?

Läs mer hos Vi Bilägare