Fler cyklister än bilister skadas svårt


Att cykla har blivit ett allt populärare transportmedel de senaste åren. Men med ökat antal cyklister har också dödsolyckorna i trafiken ökat.

Enligt försäkringsbolaget If som analyserat statistik sammanställd av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, dog i snitt 26 cyklister per år mellan 2007-2012. År 2014 var den siffran uppe i 33. Sedan 2008 har fler cyklister än bilister skadats svårt i trafiken.

– Cyklisterna som är en snabbt växande grupp kräver både utbyggd och väl underhållen infrastruktur såväl som andra åtgärder. Det skulle behövas en egen nollvision för de oskyddade trafikanterna, säger Irene Isaksson-Hellman.

Enligt If:s analys råkar män oftare ut för olyckor på cykel än vad kvinnorna gör. Det är också fler män än kvinnor som får svåra eller dödliga skador när de krockar med cykeln.
 
Diskutera: Vad bör göras för att minska cykelolyckorna?

Läs mer hos Vi Bilägare