Trafikverket-chef varnade för fartkontroller på Facebook

Det är Dalarnas Tidningar, DT, som rapporterar om en avdelningschef på Trafikverkets huvudkontor i Borlänge som vid flertalet tillfällen har varnat andra personer för polisens trafikkontroller, bland annat hastighetskontroller med laser och mobil kamera. Chefen har ingått i en Facebook-grupp vars syfte är att varna sina tusentals medlemmar för just poliskontroller.

DT har kontaktat avdelningschefen som inte kan svara på varför hon har gått ut med varningar till andra trafikanter. Hon inser till sist att hennes position inom Trafikverket, som arbetar för en säkrare trafikmiljö och en nollvision med bland annat uppsättande av fartkameror runt om i landet, inte är förenlig med hennes agerande i sociala medier och att hon i efterhand ångrar sitt tilltag.

Trafikverkets presschef , Lena Karlsson, säger till DT att den statliga myndigheten inte har några speciella åsikter om det inträffade då de värnar om sina anställdas yttrandefrihet som privatpersoner.

– Det är…