Volkswagen satsar på eldrift


Volkswagen säger att de planerar att lansera 30 helt eldrivna fordon inom de kommande tio åren. Tillverkaren räknar med att år 2025 kommer mellan 20 och 25 procent av alla sålda bilar vara eldrivna vilket innebär att företaget siktar på att tillverka tre miljoner eldrivna bilar per år då.

”TOGETHER-Strategy 2025” som satsningen kallas innebär investeringar på drygt tio miljarder euro under de kommande tio åren. Förutom elbilarna ska koncernen också satsa på att bli värdsledande inom transportsektorn och lansera ett självkörande system.

− Framtidens Volkswagen kommer att inspirera sina kunder med fascinerande bilar, skräddarsydda finansiella tjänster och smarta mobilitetslösningar. Vi kommer att vara en teknologiledare och en förebild när det kommer till miljö, säkerhet och integritet, sa Volkswagens VD Matthias Müller.

Diskutera: Tror du att eldrift är framtiden för bilindustrin?